Valkretsledarval pågår…

Just nu håller Piratpartiet Skaraborg på och nominerar kandidater till det årliga Valkretsledarvalet, som utser en valkretsledare. En valkretskedares arbetsuppgifter består i: Ansvar: Valkretsledaren ansvarar för att den operativa verksamheten i valkretsen fungerar. De ska hjälpa kommunledarna i deras arbete och samordna arbete mellan kommunerna och rapportera till distriktsledaren om valkretsens verksamhet. De ska fungera som en länk mellan distriktsledningen och aktivister och medlemmar ute i valkretsarna. Valkretsledaren ansvarar även för valkretsens budget. Huvuduppgifter: Leda och entusiasmera valkretsen Vara distriktsledarna behjälpliga Ansvara för kontakten med… Läs mer

Välkommen!

Detta är Piratpartiet och Ung Pirat Skaraborgs blogg. Här publicerar vi nyheter om vad som händer i Skaraborg. Mer saker kommer publiceras inom kort